برنامه‌ریزی برای فروش مجدد به مشتریان قدیمی

فروش مجدد به مشتریان قدیمی برنامه‌ریزی برای فروش مجدد به مشتریان قدیمی می‌تواند با توجه به نوع کسب و کار شما و مشخصات مشتریان شما تغییر کند. در اینجا یک ...

برخی از مهارت‌های مذاکره زیگ زیگلار

زیگ زیگلار یکی از معروف‌ترین سخنرانان و نویسندگان در زمینه‌ی توسعه فردی و مهارت‌های فروش بوده است. او نکات مهمی در زمینهٔ مذاکره نیز ارائه داده است. برخی از مهارت‌های ...