انواع هدفگذاری در مدیریت استراتژیک

در مدیریت استراتژیک، انواع مختلفی از هدفگذاری وجود دارد. در زیر به برخی از این انواع هدفگذاری اشاره شده است:

1. هدفگذاری SMART: در این روش، هدف‌ها باید خصوصی، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و زمان‌بندی شده باشند.

2. هدفگذاری مبتنی بر اثربخشی: در این روش، هدف‌ها بر اساس اثربخشی و نتایج مورد انتظار تعیین می‌شوند.

3. هدفگذاری مبتنی بر رویکرد SWOT: در این روش، هدف‌ها بر اساس تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات) تعیین می‌شوند.

4. هدفگذاری مبتنی بر تعهد: در این روش، هدف‌ها بر اساس تعهداتی که شخص یا تیم به خود و دیگران داده‌اند، تعیین می‌شوند.

5. هدفگذاری مبتنی بر ارزش: در این روش، هدف‌ها بر اساس ارزش‌هایی که شخص یا سازمان به آن‌ها اهمیت می‌دهند، تعیین می‌شوند.

6. هدفگذاری مبتنی بر رویکرد 360 درجه: در این روش، هدف‌ها بر اساس بازخوردی که از همه‌ی افرادی که با شخص یا تیم کار می‌کنند دریافت می‌شود، تعیین می‌شوند.

7. هدفگذاری مبتنی بر رویکرد MBO: در این روش، هدف‌ها بر اساس توافقاتی که بین شخص یا تیم و مدیر آن‌ها برقرار شده‌اند، تعیین می‌شوند.

8. هدفگذاری مبتنی بر رویکرد BHAG: در این روش، هدف‌ها بر اساس بلندمدت و جسورانه بودن تعیین می‌شوند.

9. هدفگذاری مبتنی بر رویکرد OKR: در این روش، هدف‌ها بر اساس سهامداری و تعهد به آن‌ها، تعیین می‌شوند.

10. هدفگذاری مبتنی بر رویکرد GROW: در این روش، هدف‌ها بر اساس چهار مرحله (هدف گذاری، وضعیت فعلی، راه‌حل‌ها و دستاوردها) تعیین می‌شوند.

بله، وجود دارد. در واقع، مدل های هدف گذاری مختلفی وجود دارند که هر کدام از آنها به گونه ای متمایز عمل می کنند. برخی از مدل های شناخته شده هدف گذاری عبارتند از:

۱- هدف گذاری هوشمند (Intelligent Goal Setting)
۲- هدف گذاری مبتنی بر نتایج (Outcome-Based Goal Setting)
۳- هدف گذاری مبتنی بر اثربخشی (Effectiveness-Based Goal Setting)
۴- هدف گذاری مبتنی بر SWOT (SWOT-Based Goal Setting)
۵- هدف گذاری مبتنی بر تعهد (Commitment-Based Goal Setting)
۶- هدف گذاری مبتنی بر ارزش (Value-Based Goal Setting)
۷- هدف گذاری ۳۶۰ درجه (360-Degree Goal Setting)
۸- مدیریت بر اساس هدف (Management by Objectives (MBO)
۹- هدف گذاری بزرگ، باشگاهی و گمانه زنی (Big Hairy Audacious Goals (BHAG)
۱۰- روش هدف گذاری و نتیجه گیری (Goal-Setting and Results (GROW)

هر کدام از این مدل ها، رویکردهای مختلفی را برای تعیین هدف و تعیین راه حل های مورد نیاز برای دستیابی به آنها ارائه می دهند.

سه نوع هدفگذاری

از آنجایی که هر سازمان و کسب و کار ممکن است به دلایل مختلف نیازهای مختلفی در هدف گذاری داشته باشند، بنابراین بهتر است که هدف گذاری ها به شیوه ای طراحی شوند که بیشترین ارزش را برای هر سازمان و کسب و کار ایجاد کنند. با این حال، چندین مدل هدف گذاری وجود دارد که می‌تواند به کسب و کارهای مختلف کمک کند تا هدف‌های مورد نیاز خود را تعیین کنند. به عنوان مثال:

۱- هدف گذاری SMART: یکی از بهترین مدل های هدف گذاری برای کسب و کار، مدل هدف گذاری SMART است. این مدل برای تعیین هدف ها از ۵ معیار مختلف استفاده می کند: Specific (مشخص)، Measurable (قابل اندازه گیری)، Achievable (دستیابی پذیر)، Relevant (مرتبط) و Time-bound (زمان‌بندی شده).

۲- مدیریت بر اساس هدف (MBO): مدل دیگری که می‌تواند در کسب و کار مفید باشد، MBO است. این رویکرد بر اساس تعیین هدف ها و خط مشی های کسب و کار استوار است و به کارمندان کمک می کند تا بهترین راه حل هایی را برای دستیابی به اهداف مشخص پیدا کنند.

۳- هدف گذاری مبتنی بر نتایج (Outcome-Based Goal Setting): در این رویکرد، تمرکز بر روی نتایج و خروجی های مورد انتظار است. برای مثال، به جای تعیین یک هدف عمومی مانند افزایش فروش، می‌توان هدف های خاصی را برای افزایش فروش مشخص کرد، مانند افزایش تعداد مشتریان جدید یا افزایش میانگین سفارشات. این رویکرد به کسب و کار کمک می کند تا بر روی نتایج مورد انتظار خود تمرکز کند و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کند.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.